Verandercurve

Het model van de verandercurve geeft inzicht in de verschillende fasen waar iemand doorheen gaat als hij met een verandering geconfronteerd wordt. Ditzelfde geldt voor een organisatie in een veranderingstraject. Vaak worden tijdens het managen van trajecten de eerste 2 fasen van verandering overgeslagen, waardoor er gedurende de daadwerkelijke implementatie van de verandering weerstanden ontstaan die voor ontevredenheid en vertraging zorgen. Naast het inzicht in de verschillende fasen, geeft het model antwoord op de vraag wat je in de verschillende fasen kunt doen om anderen zo goed mogelijk door de verandering heen te helpen. Tijdens de training of het managementbegeleidingstraject wordt aan de hand van de actuele praktijkcases of de gewenste verandering van de organisatie het model uitgelegd en getraind. Veel medewerkers en managers ervaren deze methode zowel persoonlijk als beroepsmatig als een enorme verrijking.