Aanpak

Voordat een opdracht gestart wordt, vindt er eerst een intakegesprek plaats met de opdrachtgever en de cliënt. In dit gesprek worden de situatie, het probleem, de behoeften en de doelstelling helder gemaakt. Vervolgens wordt er een opdrachtbeschrijving en een offerte opgesteld. Na akkoord van de opdrachtgever gaat het traject van start. Tussentijds vinden evaluatiegesprekken plaats waarin de voortgang besproken wordt.

Sommige vraagstukken vereisen een multidisciplinaire samenwerking om tot een duurzame oplossing te komen. In deze trajecten wordt tegelijkertijd aandacht besteed aan de (arbeids)omgeving, de fysieke- en de psychische component. Om dit te realiseren werkt HR Inspirator samen met externe onafhankelijke partijen. Onderstaande dienstverleners kunnen in overleg met en na goedkeuring van de klant worden ingezet:

  • Assessmentbureau bij het inzetten van analyse-instrumenten op het gebied gedrag, communicatie, leiderschap, team- en organisatiecultuur.
  • Testpsycholoog bij niveaubepaling;
  • Selectiepsycholoog bij selectie van (nieuwe) medewerkers;
  • Gedragstherapeut bij ontwikkelingstrajecten;
  • Arboartsen bij begeleiding van zieke werknemers en vitaliteitsprogramma’s;
  • Gezondheidsorganisaties bij herstel- en energieprogramma’s;
  • Reïntegratiebureaus bij 1ste en 2de spoor trajecten;
  • Advocaten bij arbeidsrechtelijke kwesties;
  • Onafhankelijk adviseur bij Pensioen- en Verzekeringsaangelegenheden.